Ofte stilte spørsmål

Medlemmer i denne Nar-Anon gruppen forteller deg hvordan de opplever sitt første møte. Du har kanskje likevel ting du vil spørre om.

Vi blir ofte spurt om gruppen og hva som skjer på møtene våre. Kom gjerne med spørsmål som du måtte ha, enten på dette møtet eller neste gang du kommer.

Og kom gjerne igjen..

Hvem er medlemmer og hvorfor er de her?

Det finnes forskjellige mennesker i Nar-Anon: Ektefeller, samboere, søstre, brødre, barn og foreldre av rusavhengige. Vi har alle ting til felles uansett hvilket forhold vi har til den rusavhengige: Vi føler at våre liv har blitt påvirket av et annet menneskes avhengighet. Vi møtes for å dele vår erfaringer styrke og håp.

Hvordan kan det hjelpe meg?

Du kommer sannsynligvis til å få høre om en situasjon som minner om din egen. Hvis du ikke finner et annet menneske som lever, eller har levd under like omstendigheter, vil du kanskje kunne identifisere deg med det mange av oss føler rundt det å ha blitt påvirket av avhengighet. Vi er alle individer som forsøker å få det godt vi kan, hver på vår måte. Måten er ikke den samme for oss alle, men det finnes hjelp for alle som har et problem med andres avhengighet.

Må jeg si noe på møtet?

Nei. Hvis du foretrekker å lytte, er det greit. Vi forsøker å lytte med et åpent sinn. Vi sier også “ta imot det du liker og forkast resten” Møtelederen gir ordet til alle som ønsker å si noe

Kommer noen til å få vite at jeg har vært her?

Vi legger stor vekt på å respektere hverandres anonymitet. Vi bruker bare fornavn, vi prater ikke om hvem som har vært på møtene eller gjentar noe vi har hørt på møtene. Vi tar vare på Nar-Anon og NA medlemmers anonymitet.

Er dette et religiøst felleskap?

Nei. Det er et åndelig felleskap, ikke religiøst. Alle er velkommen uansett hva de tror på eller om de ikke tror på noe. Vi legger vekt på å unngå diskusjoner om spesielle religiøse trosretninger. Nar-Anon programmet er basert på en åndelig tanke om at vi kan stole på en makt høyere enn oss selv som kan løse våre problemer og gi oss fred i sinnet. Det er opp til hver enkelt av oss å definere den makten som vi selv ønsker det.

Hvem leder gruppen?

Det gjør vi alle, men for å holde orden og få alt til å fungere, velger vi medlemmer i gruppen som har verv i korte perioder, fra en måned og opp til et år. Alle stiller opp for å få tingene til å fungere, enten det er møteleder, kaffeansvarlig eller til å rydde opp.

Finnes det flere slike grupper?

Ja. Vår gruppe er en av mange tusen Nar-Anon grupper i mange land rundt om i verden. Vi holdes sammen via et verdenstjenestekontor i USA.

Hvor mye kommer dette til å koste?

Det eksisterer ingen kontigenter i Nar-Anon grupper. De fleste sender rundt en kurv på møtene og  oppfordres til å legge i det vi ønsker på frivillig basis. Disse pengene bruker vi til å betale leie av lokaler, kjøpe litteratur og kaffe. Etterhvert som det blir opprettet, vil vi betale støtte til distriktskasse og bidra til driften av et servicekontor.

Hva gjør jeg nå?

Vi som er medlemmer har funnet ut at det hjelper å gå på møter så ofte som mulig, å prate med hverandre, før og etter møtene, og å ringe til hverandre, før og etter møtene, og å ringe tinge til hverandre når vi måtte føle for å be et erfarent medlem om å bli fadder – en spesiell venn som du kan dele dine personlige følelser med. Mellom møtene kan du lese godkjent litteratur. Vi tilbyr deg vårt vennskap og vår forståelse og håper du vil komme på møtene.