VELKOMMEN TIL NAR-ANON

Er du pårørende, venn eller bekjent til en som har avhengighet til rus / narkotika eller alkohol?

Har du behov for å snakke med noen? Vi ønsker DEG velkommen til våre møter og til et felleskap der du er sammen med mennesker som kan forstå hvordan DU har det.

Nar- Anon tilbyr håp! 

Nar-Anon familiegrupper er et verdensomspennende felleskap av familie og venner av rusavhengige som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer. Vi tror at avhengighet er en familiesykdom og at det å endre holdninger kan hjelpe i helbredelsen. 

Nar-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon.  

Nar-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid og og støtter ikke eller opponerer mot noen sak.

I Nar-Anon er det ingen medlemskontigent. Nar-Anon er selvforsørgende gjennom egne frivillige bidrag.

Nar-Anon har kun ett formål: Å hjelpe den avhengiges familie. Vi gjør dette ved å praktisere de Tolv Trinn, ved å ønske den avhengiges familie velkommen, gi dem trøst, vise forståelse for og ved å gi oppmuntring til den avhengige.